Bobath koncept

11 srpna, 2020

Správná denní péče (management) a manipulace (handling) s dítětem tvoří podklady pro správný start a zlepšení kvality života nejen dítěte, ale i rodičů. Správný management a handling pozitivně ovlivňují vývoj jedince v oblasti motorické, senzorické, emocionální, psychické či v oblasti vývoje řeči.

Tento rehabilitační postup je vhodný pro pacienty s prenatálním, perinatálním, postnatálním rizikem rozvoje různého poškození neurologického systému i pro zdravé pacienty.

Bobath koncept nabízí perspektivní, interdisciplinární, problémy řešící přístup k hodnocení, léčbě a vedení jakéhokoliv jedince s omezenou schopností plně participovat na denním životě z důvodu poškození motorických, senzorických, percepčních a kognitivních funkcí vyplývajících z poruchy centrálního nervového systému.

Indikace:

  • Dětská mozková obrna
  • Přidružené problémy: epilepsie, potíže s příjmem a zpracováním potravy a tekutin, poruchy intelektu, zraku, sluchu…
  • Centrální poruchy hybnosti u pacientů dětského věku, poruchy centrálního motoneuronu (CMP, roztroušená skleróza) u dospělých pacientů

V rámci handlingu a denního managementu se snažíme navodit u dítěte co nejkvalitnější senzomotorickou zkušenost, ze které se následně učí nové dovednosti nebo snadněji provádí stávající dovednosti. Zahrnujeme tedy dítě kvalitnějšími informacemi, než k němu docházely doposud. Mozek dítěte zhodnotí a následně upraví „přednastavení“ svalů a provedení daného úkolu bude možné, jednodušší, popř. efektivnější. Dítě dosáhne úspěchu, který bude důvodem, proč celou akci opakovat. Úspěch je závislý na závažnosti a lézi CNS, schopnosti senzomotorického učení, plasticity mozku, percepčních a kognitivních dovednostech dítěte, adekvátní motivaci, množství opakování během dne a na spolupráci s rodinou popř. pečovatelem dítěte.

Jedná se o 24 hodinový koncept, který zahrnuje nejen cvičení, ale všechny aktivity denního života jako jsou např. oblékání, přijímání jídla a pití, hra, udržování hygieny atd. Tento postup vyžaduje kvalitní spolupráci mezi terapeutem a rodiči.

Podobné aktuality

Proč MLS® laserovou terapii?

Proč MLS® laserovou terapii?

Být opět aktivní. Díky přístrojům pro MLS® laserovou terapii, můžete rychle překonat akutní fázi bolesti s dlouhodobým účinkem, zkvalitnit svůj život a vrátit se brzy do běžných každodenních činností, jako je práce, sportovní a společenský život. Ve skutečnosti MLS®...

REBOX

REBOX

Elektroterapie přístrojem Rebox je originální léčebnou metodou, která je založená na neinvazivní transkutánní aplikaci specifických elektrických proudů.

Mobilizační techniky

Mobilizační techniky

Kloubní mobilizace je postupné, nenásilné obnovování hybnosti kloubu ve směru omezení jeho kloubní hry. Základním cílem je zajištění dostatečné kloubní mobility a stability pohybového segmentu. Jsou to šetrné, jemné opakující se pohyby na hranici možného rozsahu pohybu v kloubu.