Míčková facilitace

25 srpna, 2020

Metoda míčkové facilitace byla vyvinuta paní Zdenou Jebavou, původně pro děti trpící astmatem. Pomocí měkkého molitanového míčku, který je sunut po kůži, dochází k uvolnění napětí ve stažených a přetížených svalech.

V případě dýchacích obtíží jsou míčkem uvolňovány dýchací svaly, svaly kolem dýchacích cest a svaly mezižeberní. Facilitace míčkem pomáhá uvolnit nahromaděný hled či usnadnit k odkašlávání. Skrze nervový systém ovlivňuje hladkou svalovinu bronchů a tím usnadňuje výdech u astmatických stavů. Míčkování obličeje dopomáhá k prevenci onemocnění horních cest dýchacích.

Nyní se metoda míčkové facilitace začala používat nejen u dýchacích obtíží, ale také u vertebrogenních pacientů ke zmírnění svalového tonu obecně, v rámci měkkých technik. Způsobuje relaxaci a protažení břišních, prsních, krčních svalů, i svalů zad, ramenního pletence a obličejových svalů.

Třetím případem, kdy se dá efektivně míčkové facilitace využít jsou paretické stavy nervů. Koulením míčku po průběhu konkrétních, parézou nervu oslabených svalů, můžeme díky zpětné inervaci povzbudit jejich činnost.

K facilitace se využívají molitanové míčky různého průměru podle oblasti, která bude ošetřována. Technika spočívá jednak v rolování míčku dlaní, prsty nebo zápěstím a dále v tzv. vytírání.

Indikace

  • Artróza, skoliózy, vadné držení těla, vývojové či získané vady chodidla

  • Pooperační péče o jizvu

  • Senzomotorická stimulace

  • Periferní parézy, kořenové léze

  • Astmatické stavy dětí i dospělých

  • Imunitní defekty

  • Opakované záněty průdušek, hrtanu

  • Senná rýma a nachlazení

Kontraindikací jsou zde kožní onemocnění, kdy je míček při kontaktu s pokožkou vnímán negativně.

Podobné aktuality

Proč MLS® laserovou terapii?

Proč MLS® laserovou terapii?

Být opět aktivní. Díky přístrojům pro MLS® laserovou terapii, můžete rychle překonat akutní fázi bolesti s dlouhodobým účinkem, zkvalitnit svůj život a vrátit se brzy do běžných každodenních činností, jako je práce, sportovní a společenský život. Ve skutečnosti MLS®...

REBOX

REBOX

Elektroterapie přístrojem Rebox je originální léčebnou metodou, která je založená na neinvazivní transkutánní aplikaci specifických elektrických proudů.

Mobilizační techniky

Mobilizační techniky

Kloubní mobilizace je postupné, nenásilné obnovování hybnosti kloubu ve směru omezení jeho kloubní hry. Základním cílem je zajištění dostatečné kloubní mobility a stability pohybového segmentu. Jsou to šetrné, jemné opakující se pohyby na hranici možného rozsahu pohybu v kloubu.