Mobilizační techniky

25 srpna, 2020

Kloubní mobilizace je postupné, nenásilné obnovování hybnosti kloubu ve směru omezení jeho kloubní hry. Základním cílem je zajištění dostatečné kloubní mobility a stability pohybového segmentu. Jsou to šetrné, jemné opakující se pohyby na hranici možného rozsahu pohybu v kloubu.

Mobilizace jsou součástí manuální terapie, při které postupně odstraňujeme kloubní blokády a tím obnovujeme pohyblivost v daném kloubu, popřípadě segmentu páteře. Blokáda může vzniknout na podkladě úrazu, přetížení, vadného držení těla, při větší statické zátěži, např. sezení u PC, práce u stroje apod. V okolí zablokovaného kloubu či segmentu se mění i měkké tkáně, bývá zhoršený krevní i lymfatický oběh.

Ke zjištění kloubní blokády hodnotíme rozsah pohybu a přítomnost kloubní hry („joint play“). Při vyšetření bereme v potaz tvar kloubních ploch, pevnost kloubního pouzdra a také vlastnosti okolních vazů, které kloub stabilizují.

Trakce

K mobilizačním technikám kloubů patří také trakce. Jedná se o působení trakční síly na ošetřovaný segment v jeho podélné ose. Oddálením kloubních ploch docílíme mechanického uvolnění kloubu, ovlivnění propriocepce z vazivových struktur s reflexním účinkem na napětí okolních svalů.

PIR a AGR

K mobilizačním technikám přidáváme také metody působící na okolní svaly, jejichž uvolnění nám umožní lepší kloubní mobilizaci a následně správnou stabilitu pohybového segmentu. Určitý sval či svalovou skupinu můžeme uvolnit využitím postizometrické či antigravitační relaxace, samotnou mobilizaci můžeme facilitovat správných dechovým stereotypem či souhybem očí.

Autoterapie

Součástí mobilizačních jsou i automobilizační cviky, které fyzioterapeut postupně pacienta naučí a ten si je pak může provádět sám doma.

Indikace:

  • Zjištění omezeného kloubního rozsahu, omezení joint play a funkční blokády
  • Chronická degenerativní kloubní onemocnění, např. artrózy
  • Stavy po dlouhodobých fixacích a imobilizacích kloubů

Kontraindikace:

  • Horečnaté a septické stavy
  • Akutní kloubní zánět, otok kloubu, zarudnutí, bolestivost
  • Nádorové kloubní procesy
  • Kloubní ankylóza
  • Akutní trama, fraktury, kontuze

Podobné aktuality

Proč MLS® laserovou terapii?

Proč MLS® laserovou terapii?

Být opět aktivní. Díky přístrojům pro MLS® laserovou terapii, můžete rychle překonat akutní fázi bolesti s dlouhodobým účinkem, zkvalitnit svůj život a vrátit se brzy do běžných každodenních činností, jako je práce, sportovní a společenský život. Ve skutečnosti MLS®...

REBOX

REBOX

Elektroterapie přístrojem Rebox je originální léčebnou metodou, která je založená na neinvazivní transkutánní aplikaci specifických elektrických proudů.

Míčková facilitace

Míčková facilitace

Metoda míčkové facilitace byla vyvinuta paní Zdenou Jebavou, původně pro děti trpící astmatem. Pomocí měkkého molitanového míčku, který je sunut po kůži, dochází k uvolnění napětí ve stažených a přetížených svalech.