REBOX

25 srpna, 2020

Elektroterapie přístrojem Rebox je originální léčebnou metodou, která je založená na neinvazivní transkutánní aplikaci specifických elektrických proudů.

Rebox je efektivní v léčbě akutní i chronické bolesti a v rehabilitaci pohybového aparátu. Mezi hlavní efekty reboxové terapie patří analgetický (úleva od bolesti), myorelaxační (uvolnění svalů) a antiedematózní (proti otoku) účinek.

Rebox je od roku 1980 celosvětově užíván v rehabilitační a sportovní medicíně, fyzioterapii, ortopedii, neurologii a algeziologii. Rebox je vysoce efektivní v porovnání s klasickými elektroterapeutickými metodami. Metoda reboxové terapie byla patentována v mnoha státech včetně USA nebo Japonska.

V přístroji jsou generovány elektrické obdélníkové impulzy o frekvenci 2-4 kHz. Reboxové proudy jsou transkutánně (přes kůži) přivedeny do léčené oblasti dotykem léčebné elektrody. Druhou válcovou elektrodu drží pacient obvykle v ruce.

Během několika sekund dojde ke korekci lokální acidózy v léčené oblasti (analgetický efekt), zvýší se mikrocirkulace krve a lymfy a je pozorovatelný myorelaxační efekt. Tyto tři fyziologické efekty jsou pozorovatelné obvykle ihned po aplikaci reboxových proudů.

Doba aplikace reboxových proudů je řízena v závislosti na osmotických a onkotických poměrech ve tkáni. Zpravidla trvá 3 až 5 sekund v jednom bodě. Reboxové proudy ovlivní tkáň v oblasti o poloměru asi 1,5 cm od bodu dotyku. Při jedné proceduře je Rebox aplikován celkem ve 20-30 bodech jak v pasivní, tak aktivní (tj. bolestivé) poloze.

Typické aplikace

Léčba akutní a chronické bolesti
bolest zad (vertebrogenní algický syndrom)
bolest kloubů
poúrazová bolest
akutní svalové přetížení
osteoartróza
dna
patní ostruhy
pooperační bolest

Rehabilitace pohybového aparátu
svalová hypertonie a spazmy
omezená hybnost v kloubech
entezopatie

Antiedematózní efekt
léčba otoků

Urychlení hojících procesů
poranění šlach a vazů
pooperační jizvy

Podobné aktuality

Proč MLS® laserovou terapii?

Proč MLS® laserovou terapii?

Být opět aktivní. Díky přístrojům pro MLS® laserovou terapii, můžete rychle překonat akutní fázi bolesti s dlouhodobým účinkem, zkvalitnit svůj život a vrátit se brzy do běžných každodenních činností, jako je práce, sportovní a společenský život. Ve skutečnosti MLS®...

Mobilizační techniky

Mobilizační techniky

Kloubní mobilizace je postupné, nenásilné obnovování hybnosti kloubu ve směru omezení jeho kloubní hry. Základním cílem je zajištění dostatečné kloubní mobility a stability pohybového segmentu. Jsou to šetrné, jemné opakující se pohyby na hranici možného rozsahu pohybu v kloubu.

Míčková facilitace

Míčková facilitace

Metoda míčkové facilitace byla vyvinuta paní Zdenou Jebavou, původně pro děti trpící astmatem. Pomocí měkkého molitanového míčku, který je sunut po kůži, dochází k uvolnění napětí ve stažených a přetížených svalech.