Proč MLS® laserovou terapii?

Proč MLS® laserovou terapii?

Být opět aktivní. Díky přístrojům pro MLS® laserovou terapii, můžete rychle překonat akutní fázi bolesti s dlouhodobým účinkem, zkvalitnit svůj život a vrátit se brzy do běžných každodenních činností, jako je práce, sportovní a společenský život. Ve skutečnosti MLS®...
REBOX

REBOX

Elektroterapie přístrojem Rebox je originální léčebnou metodou, která je založená na neinvazivní transkutánní aplikaci specifických elektrických proudů. Rebox je efektivní v léčbě akutní i chronické bolesti a v rehabilitaci pohybového aparátu. Mezi hlavní efekty...
Mobilizační techniky

Mobilizační techniky

Kloubní mobilizace je postupné, nenásilné obnovování hybnosti kloubu ve směru omezení jeho kloubní hry. Základním cílem je zajištění dostatečné kloubní mobility a stability pohybového segmentu. Jsou to šetrné, jemné opakující se pohyby na hranici možného rozsahu...
Míčková facilitace

Míčková facilitace

Metoda míčkové facilitace byla vyvinuta paní Zdenou Jebavou, původně pro děti trpící astmatem. Pomocí měkkého molitanového míčku, který je sunut po kůži, dochází k uvolnění napětí ve stažených a přetížených svalech. V případě dýchacích obtíží jsou míčkem uvolňovány...
Lymfodrenáž

Lymfodrenáž

Lymfatický systém tvoří hlavní složku imunitního a detoxikačního systému. Jeho hlavním úkolem je odvádění přebytečné tekutiny z tkání a zbavení organismu nežádoucích látek. Lymfatický systém odvádí tkáňovou tekutinu z mezibuněčných prostor prostřednictvím lymfatických...
Bobath koncept

Bobath koncept

Správná denní péče (management) a manipulace (handling) s dítětem tvoří podklady pro správný start a zlepšení kvality života nejen dítěte, ale i rodičů. Správný management a handling pozitivně ovlivňují vývoj jedince v oblasti motorické, senzorické, emocionální,...