Zdraví pohybového aparátu je základem spokojeného života.“

Mgr. Iveta Sedlářová

Fyzioterapeut

Oboru fyzioterapie se věnuji komplexně již od roku 1991. Neustále zvyšuji svou kvalifikaci pravidelnou účastí na odborných kurzech, abych svým klientům mohla poskytovat pouze tu nejlepší péči. Právě láska k této profesi byla důvodem k vybudování vlastní ambulance.

 

Magisterské studium 2010 – 2012

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta Zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Studijní obor Fyzioterapie

Bakalářské studium 2006 2010

Univerzita Komenského v Bratislavě, Lékarská fakulta
Studijní obor Fyzioterapie

 

Středoškolské studium 1987 1991

Střední zdravotnická škola Ostrava – Mariánské hory
Studijní obor Rehabilitační pracovník

Odborné kurzy

Diastáza – aktivní terapie – 2020 Brno
Diastáza – 2020 Brno
Kurz ženské břicho 2019 Pržno
Kurz aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku – 2017-2018 Olomouc
Spirální stabilizace páteře – Lektor metody II – 2017 Praha
NDT – Basic Bobath v pediatrické praxi – 2016-2017 Ostrava
Tradiční čínská medicína – 2015 – 2017 Praha
Fytoterapie – 2015-2016 Brno
Komplexní terapie triggerpointů s přihlédnutím k viscerosomatickým vztahům – 2015 Nový Jičín
NEW SOLUTIONS IN LASER THERAPY: MLS® AND HILTERAPIA® – 2014 Brno
Terapie bránice a ošetření triggerpointů ve fyzioterapii – 2014 Nový Jičín
Komplexní terapeutické postupy pro novorozence a kojence se specifickými potřebami – 2014 Ostrava
MTC Medical Taping Concept – Refresh kurz – 2014 Ostrava
Spirální stabilizace páteře – Lektor metody I – 2013 Praha
Kurz v mobilizaci žeber metodou Mojžíšové – 2000 Brno
Kinezioterapie I – pletenec ramenní – 2000 Olomouc
Měkké a mobilizační techniky – 1999 Brno
Základy mobilizace periferních kloubů a míčková facilitační technika – 1994 Brno

 

 

PNF – Proprioceptivní neuromuskulární facilitace – 2012 Brno
Fyzioterapie inkontinentních pacientů – Ostravský koncept – 2011 Ostrava
Manuální lymfodrenáž – 2011 Praha
Lektor metody SM – Systém – 2011 Praha
Rebox – Physio – 2011 Frýdek-Místek
MTC Medical Taping Concept – 2011 Ostrava
Manuální lymfodrenáž – 2011 Praha
Transcraniální stimulace mozku ultrazvukem, magnetickým a elektrickým polem – 2011 Frýdek-Místek
Kurz fyzioterapeutů v rehabilitační léčbě některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové – 2010 Brno
Dornova metoda a Breussovy masáže – 2009 Ostrava
Manager kvality – 2008 Brno
Prevence nozokomiálních nákaz – 2008 Znojmo
Bobath koncept – 2006 Frýdek-Místek
Balance ve fyzioterapii – 2006 Frýdek-Místek
Skupinová fyzioterapie u pacientů s vybranými diagnózami – 2006 Ostrava
Koncept dle Brüggera – 2006 Frýdek-Místek
Význam hlubokého stabilizačního systému v kinezioterapii osteoporóz – 2006 Čeladná
Mozkové cévní příhody – 2005 Frýdek-Místek
Kardiopulmonální resuscitace – 2005 Frýdek-Místek

Jsme nestátní zdravotnické zařízení Fyzioterapie ve Frýdku-Místku. Ambulance byla vytvořena s ohledem na odbornou a fungující fyzioterapeutickou péči o naše klienty. Hlavním cílem je skutečná pomoc pacientům v případě jakýchkoli problémů souvisejících s pohybovým aparátem. Důraz je kladen především na individuální přístup ke každému jednotlivci dle konkrétních potřeb.

Každý klient při první návštěvě prochází odborným vstupním diagnostickým vyšetřením a dle zjištěného stavu je uvážen terapeutický plán s konkrétním východiskem, se kterým je klient detailně seznámen. Každý pacient u nás tedy jednoduše ví, co dělá a za jakým účelem.
Pečujeme o pacienty všech věkových kategorií, včetně dětí. Nabízíme řešení pro široké spektrum potíží pohybového aparátu v oboru komplexní fyzioterapie a prevence. Nezapomínáme samozřejmě ani na sportovce