SLUŽBY

NAŠE SLUŽBY

Přehled technik a metod užívaných v naší ambulanci. Dokážeme vyřešit bolesti různého druhu a původu. Svěřte se do péče našich odborníků.

Vstupní vyšetření pro diagnostiku stavu

Na základě vstupního vyšetření a diagnostiky celkového stavu pacienta fyzioterapeutem je sestavován individuální léčebný plán.

Individuální léčebná tělesná výchova

Léčebná tělesná výchova je využívána za účelem prevence a znovuobnovení, úpravy či zlepšení funkcí organismu u osob, jejichž stav pohybového aparátu je změněn – např. nevhodný pohybový stereotyp vedoucí k přetěžování, svalový nerovnováha, poúrazové stavy a jiné.

Vojtova reflexní terapie

Jedná se o diagnostický a terapeutický postup používaný u dětí i dospělých. Základním principem je vyvolat reflexní pohyby, a to reakcí na stimulaci konkrétně definovaných bodů na těle. Díky reflexní lokomoci lze aktivovat CNS a dochází k obnově a utužení vrozených fyziologických vzorů, které jsou při patologii CNS potlačovány.

PNF koncept – Proprioceptivní neuromuskulární facilitace

Také známá jako Kabatova metoda. Pacient se učí cvičit s končetinami v diagonálách, což zapříčiní aktivaci svalových smyček takovým způsobem, aby byly aktivovány správné pohybové vzory, došlo ke zvýšení rozsahu pohybu a posílení svalové síly.

Bobath koncept

Jde o neurovývojovou terapii, která je využívána ze značné části pro léčbu především dětské mozkové obrny, ale také pro jiná neurologická onemocnění v dospělosti. Příkladem lze uvést problematiku stavů po mozkové příhodě. ČÍST VÍCE

Měkké a mobilizační techniky

Pomocí měkkých technik jsou uvolňovány měkké tkáně, mezi které se řadí kůže, podkoží, svaly, fascie a svalové úpony. Měkké tkáně lze uvolnit protažením, tlakem, hlazením či řasením. Nejedná se však o masážní techniky, jak se někteří mylně domnívají.

Mobilizační techniky jsou součástí manuální terapie. Dochází k odstranění kloubních blokád a obnovení hybnosti kloubu nebo segmentu páteře. Mobilizace jsou šetrné, jemné pohyby, které jsou opakovány na hranici možného rozsahu pohybu v kloubu. Patří zde také automobilizační cvičení, které se pacient naučí a může je doma provádět samostatně. ČÍST VÍCE

SM Systém dle MUDr. Smíška

Metoda založena na jedinečných sestavách cviků prováděných s pomocí speciálního elastického lana. Jedná se o komplexní systém péče o pohybový aparát, zpevnění a protažení svalových partií, které mají jednostranné tendence ochabovat a na druhé straně se zkracovat.

DNS – Dynamická neuromuskulární stabilizace

Dynamická neuromuskulární stabilizace pracuje s našimi pohybovými stereotypy, a to jak těmi správnými, tak zároveň s těmi nekvalitními, které vznikají v průběhu života od raného dětství či nesprávným užíváním těla v denních činnostech, pohybu a sportu v pozdějším věku. DNS se snaží tyto špatné stereotypy přeprogramovat v naší centrální nervové soustavě a přes principy vývojové kineziologie optimalizovat naše pohybové chování.

Rehabilitace dle Ludmily Mojžíšové

Jedná se o terapeutickou metodu, určenou pro diagnostiku a léčbu pohybových obtíží. Původně byla metoda vypracována pro pacienty s bolestmi zad. V současnosti je však používána pro široké spektrum problémů – např. dysfunkce pánevního dna, gynekologické obtíže (neplodnost, funkční ženská sterilita, bolestivá menstruace), bolesti hlavy a další. Principem je odstranění svalového napětí, vyrovnání svalové dysbalance, a to zejména hlubokého stabilizačního systému. Současně jsou užity techniky pro mobilizaci žeber, páteře a kostrče.

MTC tejpování

Metoda Medical Taping Concept vychází z japonské metody Dr. Kenso Kase. U této metody jsou využívány speciální tejpovací pásky, které jsou lepeny na tělo pacienta a napomáhají zlepšovat látkovou výměnu, podporují hojení, korigují nesprávně postavení kloubu, také tlumí bolest. U dětí lze využít např. u dětské koliky. Široké využití má metoda také pro sportovce, při pooperačních stavech v rámci vstřebávání otoků a v mnoha dalších případech. Tejpy jsou vyrobeny z hypoalergenního materiálu a jsou velmi dobře snášeny i na dětské pokožce. Zpravidla se nechávají na těle po dobu 7 dní.

MLS laserová terapie

MLS® je inovativní terapie, která je založena na emisi synchronizovaných laserových pulzů, které zvyšují protizánětlivý a analgetický účinek současně. Výhodami této terapie jsou krátké ošetřovací časy, dlouhodobý účinek a odeznění bolesti, zánětu a otoku již po 1. aplikaci.

Elektroléčba

Při elektroléčbě dochází k využití různých forem elektrických proudů a elektromagnetického pole. V případě kontaktní elektroterapie je ošetřovaná část pohybového aparátu součástí elektrického obvodu, zde spadají např. IF proudy, Träbertovy proudy, TENS proudy a další. V tomto případě jdou účinky zejména analgetické a myorelaxační. Pro stimulaci denervovaných svalů je užívána elektrostimulace a za účelem podpory svalových kontrakcí je prováděna elektrogymnastika.

Manuální / přístrojová lymfodrenáž

Lymfodrenáž je technika, jejímž cílem je zvýšení lymfatického oběhu, zlepšení látkové výměny a detoxikace organismu. Technika je vhodná mimo jiné jako prevence pro zlepšení imunitního systému, při otocích končetin, v rámci rekonvalescence u poúrazových stavů, při potížích s křečovými žílami a dalších. ČÍST VÍCE

Senzomotorika

Při provádění senzomotorické stimulace se využívá jednak základních cviků jako „píďalka“ či „malá noha“, ale také balančních cviků, které jsou prováděny v různých výchozích polohách. Princip spočívá ve vychylování podložky nebo pacienta z rovnovážného postavení. Proces vede k aktivování hluboké citlivosti, čímž přispívá k aktivaci daných nervových drah. Pro senzomotoriku je využívána pestrá škála pomůcek, jako například BOSU, čočky, míče a další.

Sportovní fyzioterapie

Kvalitní prevencí v rámci aktivního životního stylu i v případě vrcholových sportovců dokáže předejít spoustě zraněním. Touto cestou lze také zvýšit potenciál a zlepšit celkovou výkonnost.

Míčková facilitace

Jinak často zvané míčkování, je technikou, která je prováděna malými molitanovými míčky. Využívá se především u astmatických dětí, při nachlazení či jiných problémech s dýchacími cestami. Také je vhodná k uvolnění svalů hrudníku, zad, při problémech s vedlejšími nosními dutinami apod. ČÍST VÍCE

Vedení skupinových cvičení

Pro naše pacienty vedeme v pravidelných cyklech také skupinová cvičení, které navazují na cvičení v individuálních hodinách. Cvičení je obvykle zaměřeno komplexně na celý pohybový aparát a probíhá v malých skupinkách tak, aby bylo možno zajistit individuální kontrolu nad správností provedení každého klienta.

Poradenství v ergonomii

Poradíme Vám, jak optimalizovat pracoviště z hlediska ergonomie. Správným nastavením židle, stolu, úhlu počítačové obrazovky a dalších aspektů, lze předejít bolestem páteře a mnoha dalším problémům. Mimo prevenci vede správná ergonomická úprava pracoviště ke zlepšení již zhoršeného stavu pohybového aparátu.

Alternativní techniky

Baňkování, reflexní masáž, breussova masáž, dornova metoda, brügger koncept.

Rozdělení řešených potíží dle skupin pacientů.

Děti

Předčasně narozené děti
Poruchy psychomotorického vývoje od narození – asymetrie
Skolióza
Paréza
Vadného držení těla
Plochonoží
Prevence pro předcházení bolesti pohybového aparátu
Svalové dystrofie
Poúrazové a pooperační stavy
Prevence jednostranné sportovní zátěže

Dospělí

Poruchy pohybového aparátu
Degenerativní onemocnění
Poúrazová rehabilitační péče
Pooperační rehabilitační péče
Prevence pro předcházení bolestí zad a pohybového aparátu
Harmonizace a opětovné navození rovnováhy
Léčba refluxu

Sportovci

Kompenzace jednostranné zátěže
Zvyšování výkonnosti
Harmonizace a opětovné navození rovnováhy
Další rozvoj pro zvyšování výkonnosti
Akutní poúrazová péče

Ženy

Léčba funkční ženské sterility
Fyzioterapie v těhotenství
Fyzioterapie v šestinedělí
Léčba diastázy
Léčba inkontinence